پروژه های سقف آسمان مجازی

slide-3d7c4e1
slide-5fca5ad
slide-239d0a5
slide-3db74a7
slide-c351797
slide-92e2498
slide-2b7dafc
slide-7dde00e
slide-1cf360e

پروژه های سقف آسمان مجازی کارانا

برند جهانی کارانا به عنوان اولین تولیدکننده ی پنل های آسمان مجازی در ایران با بهترین کیفیت افتخار اجرای این سقف ها در منازل، بیمارستان ها، اداره جات را نیز دارد که در این قسمت بخشی از پروژه های سقف آسمان مجازی اجرا شده توسط تیم حرفه ای کارانا را ملاحظه می فرمایید.