سقف کشسان کارانا

مرداد ۹, ۱۳۹۶

سقف کشسان پاسخی به یک نیاز بشری

آسمان مجازی کارانا پاسخی به نیازهای بشری انسانها بنا به خصلت ذاتی خود همواره نیاز به ارتباط با طبیعت را احساس می نماید . همانطور که […]
مرداد ۳, ۱۳۹۶

سقف کشسان(لاکی)

لیست قیمت سقف کشسان سقف آسمان مجازی کارانا سقف کشسان لاکی(براق) با رفلکس بسیار بالا به علت نصب تخت می تواند همانند یک آینه بزرگ فضا […]
مرداد ۱, ۱۳۹۶

آسمان مجازی کارانا چیست؟

لیست قیمت سقف کشسان سقف آسمان مجازی کارانا این محصول تصویری حقیقی از آسمان می باشد که با روشهای خاصی بصورت تایلهای مربع شکل تولید شده […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۶

سقف کشسان(ترنسلوسنت)

لیست قیمت سقف کشسان سقف آسمان مجازی کارانا نوعی از سقف های کشسان با نام ترنس لوسنت قابلیت خاص فیلتر و تسطیح نورهای طبیعی و مصنوعی […]