سقف کشسان و سقف آسمان مجازی کارانا
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۶

بيوفيليا چیست؟

بيوفيليا یا حس طبیعت دوستی فطرت زیبایی پسندی یکی از خصوصیات انسان و تفاوت های انسان با سایر حیوانات بوده و یکی از جنبه های این […]