شرکت کارانا ؛ مجری سقف ها و سیستم های کناف می باشد و مشتریان می توانند برای اجرای سیستم های سقف یا دیوار کناف در کلیه سیستم ها با دفتر مرکزی هماهنگ نمایند . تیم مهندسین طراح و اکیپ های آموزش دیده کارانا با بالاترین کیفیت پروژه های محوله را بانجام می رسانند.