شرایط اخذ نمایندگی محصولات و خدمات کاراناشرایط اعطای عاملیت فروش در شهرستانها
- داشتن سابقه کار مرتبط با ساختمان ؛معماری و دکوراسیون داخلی ؛ تزئینات ساختمان و...
- دراختیار داشتن دفتر کار مناسب و یا فروشگاه مرتبط در مناطق مرغوب شهرستان مورد نظر
- در اختیار داشتن نیروهای مجرب در زمینه بازاریابی و فروش ؛پاسخگویی به مشتریان و نصب
- داشتن امکانات دفتری کامل شامل اینترنت پرسرعت – فکس و...
- ارائه طرح بازاریابی و پیش بینی دقیق حجم فروش در حوزه نمایندگی
- خرید اولیه نمونه های کامل از محصولات شرکت برای نصب در فضای فروشگاه یا دفتر برای بازدید مشتریان
- داشتن سرمایه کافی جهت تبلیغات در حوزه نمایندگی
- ارائه کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کار
- ارائه کپی اساسنامه شرکت یا جواز کسب یا پروانه اشتغال به کار

تبصره :
شرکت در قبول یا رد پیشنهادات و انتخاب نماینده مختار می باشد.
دوره آزمایشی 3 ماهه برای داوطلبین تعریف می شود و گواهی نمایندگی دائم درصورت حصول رضایت شرکت از نحوه کار نماینده اعطا خواهد شد .
شرکت در اعطای عاملیت در هر منطقه به تعداد نامحدود مختار بوده و نماینده منطقه از بین عاملیتها پس از دوره آزمایشی انتخاب می گردد.
پس از اعطای گواهی نمایندگی سایر عاملیتها تحت پوشش نمایندگی منطقه ای فعالیت خواهند نمود .
با تشکر